Category: Tcas65

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  รอบที่ 3   Admission

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา รอบที่ 3 Admission ได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLogin  โดยสามารถ เข้าทำการยืนยันสิทธิ์ สั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระยืนยันสิทธิ์ ชำระผ่าน  Mobile Banking (สแกน QR Code จากใบสมัคร) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส  (7-11) ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   สถานะการชำระเงิน รอเข้าระบบ 1-2 วันทำการContinue readingตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  รอบที่ 3   Admission

การลงทะเบียนเรียนก่อนเปิดภาคเรียนสำหรับ นศ.65 ที่สมัครเรียนในรอบ 2 โควต้า

เมื่อนักศึกษารายงานตัวผ่านระบบเรียบร้อยแล้วจะได้ Account (Username, Password) สำหรับ Login เข้าระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th นักศึกษารหัส 65 ที่สมัครในรอบที่ 1 และ 2 สามารถลงทะเบียนเรียนก่อนเปิดเทอมได้ 3 รายวิชาตามแผนการเรียนของหลักสูตร โดยหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา มีรายวิชาดังนี้(1) วิชา ความเป็นสวนดุสิต รหัส 1500202(2) วิชาการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลContinue readingการลงทะเบียนเรียนก่อนเปิดภาคเรียนสำหรับ นศ.65 ที่สมัครเรียนในรอบ 2 โควต้า

ขั้นตอนสำหรับผู้ผ่านการสัมภาษณ์ TCAS65 รอบ 2 Qouta

1. ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLogin 2. ยืนยันสิทธิ์ และรายงานตัว สั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระยืนยันสิทธิ์ ชำระผ่าน Mobile Banking (สแกน QR Code จากใบสมัคร) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สถานะการชำระเงิน รอเข้าระบบ 1-2 วันทำการ ไม่ต้องส่งสลิปการโอนContinue readingขั้นตอนสำหรับผู้ผ่านการสัมภาษณ์ TCAS65 รอบ 2 Qouta

Skip to content