Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมยินดีกับ นายธีรพรรดิ์ ฐิติโชติพรทวี นายปวริศร์ รุ่งวรรณรักษ์ และคณาจารย์ ที่ได้นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธีรพรรดิ์ ฐิติโชติพรทวี นายปวริศร์ รุ่งวรรณรักษ์ และคณาจารย์ ที่ได้นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6 (SDNC 2024) ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเครือข่าย

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2566

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ในวันที่ 27 กันยายน 2566 ณ Hall 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5 (The 5th Suan Dusit National Academic Conference 2023)

งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5 (The 5th Suan Dusit National Academic Conference 2023)“นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล” (Innovation and Artificial Intelligence for Educationin the Digital Era) วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566Continue readingงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5 (The 5th Suan Dusit National Academic Conference 2023)

บริษัทซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Implementer และ Programmer หลายอัตรา

บริษัทซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด เปิดรับสมัครงานตำแหน่งดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.summitthai.com

ขั้นตอนและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS66 รอบที่ 1 Portfolio

สมัครผ่าน www.tcas.dusit.ac.th ส่ง Portfolio ที่อีเมล itsdu@dusit.ac.th รอการติดต่อกลับเพื่อนัดหมายสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์ 3 ครั้ง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 วันที่ 7 ธันวาคม 2565 วันที่ 4 มกราคม 2565

การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2565สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 022445190

ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส65) และรายใหม่ ปี2-5 เรื่องขั้นตอนการยื่นเรื่องกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

Skip to content