Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาไอทีทุกชั้นปี เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม SDU Startup Thailand League 2022

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม SDU Startup Thailand League 2022 ร่วมสร้างสรรค์ธุรกิจ Startup เพื่อชิงรางวัลรวมมูลค่า 172,000 บาท  สมัครและส่งผลงานภายใน 16 พ.ค. 2565   ประกาศผล 23 พ.ค. 2565  สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://forms.gle/L5buap1Q5DKYsHQ99Continue readingขอเชิญนักศึกษาไอทีทุกชั้นปี เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม SDU Startup Thailand League 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษ 2565

กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)

กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมประกวด Smart Start Idea byContinue readingกิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)

Skip to content