ขั้นตอนสำหรับผู้ผ่านการสัมภาษณ์ TCAS65 รอบ 2 Qouta

1. ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLogin

2. ยืนยันสิทธิ์ และรายงานตัว สั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระยืนยันสิทธิ์ ชำระผ่าน Mobile Banking (สแกน QR Code จากใบสมัคร) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สถานะการชำระเงิน รอเข้าระบบ 1-2 วันทำการ ไม่ต้องส่งสลิปการโอน ชำระได้ถึง 22 พ.ค. 2565 ครับ และได้รับ Account สำหรับเข้าสู่ระบบบริหารการศึกษาเพื่อลงทะเบียนเรียน

Skip to content