ขั้นตอนและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS66 รอบที่ 1 Portfolio

  1. สมัครผ่าน www.tcas.dusit.ac.th
  2. ส่ง Portfolio ที่อีเมล itsdu@dusit.ac.th
  3. รอการติดต่อกลับเพื่อนัดหมายสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ 3 ครั้ง

  1. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
  2. วันที่ 7 ธันวาคม 2565
  3. วันที่ 4 มกราคม 2565
Skip to content