บรรยากาศกิจกรรมการประกวด “SDU Smart Idol 2023” ของชาวไอที คณะวิทยาศาสตร์ฯ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการประกวด “SDU Smart Idol 2023”  โดยความร่วมมือระหว่างองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาคณะ โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการประกวด SDU Smart Idol 2023  SDU LGBTQ Smart Idol    SDU Speech Contest 2023 (MC SEARCH)   SDU Big Show 2023 (การประกวดการแสดง) SDU VARLORANT Championship(E-sport)  พร้อมกับ Mini Concert ที่รวบรวมเหล่าศิลปินจากค่าย What the Duck เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-20.30 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อ้างอิงข้อมูลจาก www.dusit.ac.th

Skip to content