นักศึกษาไอทีสวนดุสิตลุยงานจริงติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานภาครัฐช่วงปิดเทอม

ในช่วงปิดเทอมเป็นโอกาสที่นักศึกษาได้ออกทำงานจริง นำทีมโดย ผศ.อัฐเดช วรรณสินธีรกร (อ.อ๊อด) ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษา

Skip to content