การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 022445190

Skip to content